Doelstelling

De Businessclub Wilhelminapier is het netwerk voor alle ondernemers, ondernemingen en organisaties die werken en wonen op de pier en zich willen inzetten voor een ondernemende omgeving. Het doel is om van de Wilhelminapier de best samenwerkende ondernemende omgeving van Rotterdam te maken. 

Dit begint door geregeld netwerkbijeenkomsten te organiseren om mensen samen te brengen. Door elkaar beter te leren kennen ontstaan verbindingen en verbanden en worden initiatieven genomen die bijdragen aan het werk-, woon- en leefklimaat op de pier en in de directe omgeving zoals de Rijnhaven en Katendrecht. 

Er wordt bij de agendavorming nadrukkelijk samenwerking en afstemming gezocht bij de andere partners op de pier zoals de bewonersvereniging en wijkraad en de diverse initiatieven en evenementen die er zijn. Het doel is samenwerken waar het kan en versterken waar nodig zoals bij prikacties, fundraisers of belangenbehartiging zoals verkeer en veiligheid. 

Activiteiten en bijdrage

 • Activiteiten

  6 bijeenkomsten per jaar

 • Bedrijfsbezoek

  Bedrijfsbezoeken en spontane activiteiten

 • Netwerken

  Elkaar beter leren kennen

 • Kosten

  € 120,- per jaar

 • Vervanging

  Eén persoon, mag zich laten vervangen

 • Introduceren

  Potentiële leden mogen worden geïntroduceerd